Levka

Levka er en særdeles lækker plads til kystfiskeri efter havørred på Bornholm. Stensætninger, store huller, badekar, stenrev, store sten, stenbund, sandbund, tangbælter og pletter, er bare nogle af de bundforhold man møder...

Grisby

Grisby er en lækker og ofte givende strækning, hvor det kan betale sig, at gør en dyd ud af, at affiske selv de mindste sprækker i klipperne, samt over og omkring, hvert...

Broens Odde

Broens Odde er en lækker fiskeplads, som ligger for enden af Turistvej ved Snogebæk. Fiskepladsen egner sig til kystfiskeri efter havørred året rundt. Om sommeren fisker den bedst i aftenskumringen, under nattefiskeri...

Snogebæk og Salthammer Odde

Snogebæk er på sin vis en lille fiskeplads på Bornholm til fangst af havørred. Den mest spændende del af fiskepladsen er utvivlsomt Salthammer Odde. D.v.s. specielt det store rev der løber parallelt...

Galløkken Strand

Galløkken Strand er en spændende fiskeplads, som oftest fisker bedst forår, sommer og efterår. Er vinteren mild, er pladsen mindst ligeså givtig, som under de andre årstider. Om sommeren kan man med...

Sose Odde

Sose Odde er ikke bare velbesøgt af lystfiskere, men også af havørreder. Fra parkeringspladsen kan man danne sig et billede af fiskepladsens syd-østlige del, som ligesom den nordlige/vestlige del, er særdeles betagende....

Stenodden og “Fortovet”

Stenodden og “Fortovet”, er en meget benyttet plads/strækning til kystfiskeri på Bornholm. Den er nem at komme til og nem at affiske. Både fra land og vadende i waders. Naturen er utrolig...

Kæmpestranden

Kæmpestranden på Bornholm, er mere kendt for badning end for kystfiskeri efter havørreder. Men man kan alligevel fange kæmpeørreder, som svarer til områdets navn på denne fiskeplads. Kystpladsen er ikke decideret velbesøgt...

Sorthat Odde

Sorthat Odde, er nok den mindste eller korteste fiskeplads på Bornholm. Odden er nemlig “indhegnet” af 2 helårs-fredningsbælter. Det tager dog ikke meget fra pladsen, som nogle dage kan kaste store og...

Hasle Strand og Kultippen

Kultippen (Hasle Strand) strækker sig fra Hasle syd og ca. 2 km. derefter. Et stenrev er at se ca. 100 meter ude fra land. Revet strækker sig over ca. 500 meter, fra...

Melstedvej – “Svinget”.

Melstedvej – “Svinget”, er at finde imellem udløbet af Kobbe Å og Kelse Å. Denne fiskeplads er ikke en af de mest besøgte på Bornholm, endnu, men kan være mindst ligeså givende,...

Svaneke

Svaneke – byen og området omkring, er altid et besøg værd når havørrederne skal fanges. En af de fiskepladser man nemmest kan komme til, er området og klippekysten, som starter fra Svaneke...

Sinkadusen

Sinkadusen er opkaldt efter den måde denne fiskeplads “kan agere på”. Man kan have dage med mange store havørreder over 60-70 cm. Oftest sker det om foråret og om efteråret. Fiskene kan...

Melsted

Melsted har bundforhold, dybder og strømforhold, til at være en helårs-plads. Det er den i høj grad også. En del af området er dog indbefattet af en fredning/et fredningsbælte, som du kan...

Hullehavn

Hullehavn udmærker sig fra marts til og med oktober. Havørrederne skal ledes efter i hver en sprække i klippekysten, samt hver en lille vig på strækningen. Der kan fanges havørreder fra morgen...

Allinge ved Domen

Allinge ved Domen, er en lille og ret speciel fiskeplads, På enkelte dage kan den byde på spændende fiskeri efter flere store havørreder. Dybt og lavt vand, mødes flere steder i dette...

Listed

Området omkring Listed Havn, er ganske undervurderet og overset. Kysten både før og efter havnen, er ganske givende året rundt. Det er vigtigt at affiske det lave vand på ydersiden af havnen,...

Ypnasted

Ypnasted er en utrolig lækker helårsplads. Det er svært at pege på én topsæson ved Ypnasted, men skulle én nævnes, vil det være fra december til april. Efteråret har også sine gode...

Salenebugten Syd – Gudhjem

Salenebugten Syd, er en af de mest stabile fiskepladser på Bornholm. Fra parkeringspladsen gås der mod syd/Gudhjem – 500 meter før der fiskes, når fredningsbæltet ved Bobbe Å er trådt i kraft....

Skansen

Skansen er ofte en fiskerig fiskeplads på Bornholm. Det dybe vand tæt under land, samt de meget varierede bundforhold, er med til at gøre denne fiskeplads til en attraktiv jagtplads for øens...

Helligpeder

Helligpeder er en lækker og stabil fiskeplads på Bornholm. Kystfiskeriet efter havørreder her, kan være særdeles givende i vinterhalvåret.  Ved Helligpeder er hver eneste sprække i tangplanterne og hver eneste meter, både...

Antoinette Strand

Antoinette Strand er en af de bedre fiskepladser på Bornholm til fangst af havørreder. (Også en af de mest benyttede). Man kan fange havørreder her året rundt. Højsæson – efterår, vinter, forår....

Kysten nord for Hasle Havn

Kysten nord for Hasle Havn, er en lækker strækning til fangst af havørreder. Strækningen starter lige efter Hasle Havn, hvor der gås bagom de nordligste ferielejligheder for at komme til fiskevandet. Man...

Årsdale

Årsdale er ligesom eksempelvis Sose Odde og Raghammer, en rigtig turistplads. Der en halvårs-fredning på grund af  Skovsholm Bæk, som har sit udløb ved den yderste, nordligste del af byen. Det er...

Arnager

Arnager er en fremragende kystplads til fangst af havørreder året rundt. Det er en af de kystpladser på Bornholm, som er mest besøgt i foråret. Selvom fiskepladsen fisker mindst ligeså godt om...

Vang

Vang er en ganske stabil fiskeplads til fangst af havørreder på Bornholm. Forår og efterår er at foretrække, men vinteren har også sine gode dage. I området findes både dybt og lavt...